In de loop der jaren heb ik o.a. gepubliceerd in: Art Expo Boek; Art Expo Magazine; Hondenmagazine 'Onze Hond'; Hondenmagazine 'Hondenmanieren'; Hondenmagazine 'Hondenwereld'; Hondenmagazine 'Woef'; Magazine 'Dier en Vriend' Kattenmagazine 'Kattenmanieren' Dierenmagazine 'Hart voor Dieren' Magazine van de Dierenbescherming Zodiac, Magazine van de NSDH/Blad Hondenbescherming/Kynotrain/Dier Journaal.

Diverse gastpublicaties, zoals bijv.: uitgaven van landelijke Dierenambulances;Blad voor Kinderboerderij; Ned.Perzen.Ver. etc. Illustraties en cover van het boek jaar en Dier 2005 van Dier en Project LabradorMagazine NRC: kunst en economie, de Landelijck. En....Mijn eigen boekje natuurlijk!

Radio en TV:  Gouwestad Radio en TV; Radio TV West; Veronica TV, Dierenmanieren TROS, Max en Loretta.